Moottoripyörän vuokrausehdot

Käyttöehdot

Sääntömme kattavat sekä vuokrasopimuksemme että matkat

Ireland Rider Motorcycle Rental Ltd, t/a Lemonrock Bike Tours

Kotipaikka: Trim Castle Hotel, Castle Street, Trim, Co. Meath

1. Yleiset ehdot koskevat sekä vuokrauksia että matkoja

1.2 sopimus Lemonrock Bike Toursin kanssa.  

Tekemällä tämän sopimuksen hyväksyt nämä ehdot osana sitovaa sopimusta Ireland Rider Motorcycle Rental Limitedin, joka toimii nimellä Lemonrock Bike Tours (jäljempänä "Lemonrock Bike Tours" tai "Lemonrock") ja sinun, kuljettajan tai matkustajan, välillä. (tunnetaan tästä eteenpäin nimellä "Asiakas").  

Näiden ehtojen hyväksyminen voi tapahtua kirjallisesti, sähköpostitse, sähköisellä allekirjoituksella, maksamalla talletus tai rastittamalla Säännöt ja ehdot -valintaruutu johonkin verkkosivustomme lomakkeista.

Näitä ehtoja voidaan päivittää ja ne voivat muuttua ennen kiertueen tai vuokrauksen alkamista. Päivitetyt ehdot näkyvät jokaisen sivun alalaidassa verkkosivustollamme osoitteessa https://lemonrockbiketours.com

1.2.1 tuntia työaikaa

Aukioloaikamme ovat maanantaista lauantaihin klo 09-00. Sunnuntain aukioloajat voidaan järjestää etukäteen sovittaessa tietyissä olosuhteissa.

1.2.2 Puolueen johtaja

Tarjouksessa mainitulla henkilöllä ("juhlajohtaja") on oltava kaikilta varauksessa mainituilta henkilöiltä ja heidän vanhemmalta tai huoltajalta valtuutus tehdä varaus näiden ehtojen perusteella kaikille alle 18-vuotiaille puolueen jäsenille, kun varaus on tehty. Maksamalla talletuksen puolueen johtaja hyväksyy nämä ehdot kaikkien puolueen jäsenten puolesta ja vahvistaa olevansa valtuutettu tekemään niin kaikilta muilta puolueen jäseniltä. Juhlajohtaja vastaa kaikista meille maksettavista maksuista ja tulee olla vähintään 18-vuotias varausta tehtäessä.

1.2.3 Sanalliset muutokset

Suulliset sopimusmuutokset ovat pätemättömiä, ellei Lemonrock Bike Tours ole vahvistanut niitä kirjallisesti. Mikäli jokin Vuokraehtojen osa raukeaa, tämä ei mitätöi muuta sopimusta.

1.2.4 Valokuvamateriaali ja henkilötiedot 

Kaikki Lemonrock Bike Toursin tai sen edustajien tuottama valokuvamateriaali on Lemonrock Bike Toursin omaisuutta. Tekijänoikeudet säilyvät Lemonrock Bike Toursilla. Lemonrock Bike Tours voi käyttää kaikkea tätä materiaalia mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ilman Asiakkaalta Lemonrock Bike Toursista aiheutuvia maksuja. 

Lemonrock Bike Tours säilyttää ja käyttää joitain Asiakkaan henkilötietoja tämän sopimuksen täyttämiseksi asiakkaan kanssa, esim.: asiakastietojen välittäminen hotelleille ja lauttayhtiöille varauksia varten. Lemonrock Bike Tours voi ajoittain antaa Asiakkaan henkilötiedot lakisääteisten viranomaisten saataville, mutta tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.  

1.3 Asiakkaan velvollisuudet

1.3.1 Asiakkaan tulee noudattaa passia, viisumia, ajo- ja terveysmääräyksiä ja kaikki noudattamatta jättämisestä johtuvat seuraukset ovat asiakkaan yksin vastuulla. 

1.3.2 Lemonrock Bike Tours suosittelee vahvasti, että kaikilla asiakkailla on voimassa oleva matkavakuutus.

1.3.3 Asiakkaan tulee noudattaa kansallisia liikennelakeja ja määräyksiä.

1.3.4 Ratsastajan ja kuljettajan on käytettävä moottoripyöräkypärää ajon aikana aina. Asiakkaat voivat vuokrata laadukkaan kypärän, joka noudattaa kaikkia Irlannin lainsäädännön vaatimuksia. Jos asiakas haluaa käyttää omaa kypärää, hänen tulee varmistaa, että kypärä on Irlannin lain vaatimusten mukainen.

1.3.5 Voimassa olevan moottoripyörän ajokortin lisäksi Asiakas vahvistaa, että hänellä on tarvittava pätevyys ja kokemus vuokraamansa moottoripyörän ajosta.

1.3.6 Haluamme sinun nauttivan turvallisesta moottoripyöräilykokemuksesta Lemonrock Bike Toursin kanssa, joten Asiakkaiden on varmistettava, että he ajavat turvallisesti ja järkevästi, ja ryhdyttävä erityisiin varotoimiin ajo-olosuhteiden huomioon ottamiseksi, etenkin jos ajat tuntemattomalla mallilla tai tuntemattomilla teillä.

1.4 Peruutukset, hyvitykset ja uudelleenvaraukset 

1.4.1 Lemonrock Bike Tours ei ole velvollinen maksamaan hyvityksiä vuokrauksen tai kiertueen alkaessa riippumatta siitä, miksi Asiakkaat eivät voi suorittaa vuokraustaan ​​loppuun. Lemonrock Bike Tours ei ole vastuussa sääolosuhteista, eikä tällaisista olosuhteista suoriteta hyvitystä.

1.4.2 Lemonrock Bike Toursilla on oikeus olla tekemättä vuokrasopimusta, jos Asiakas:

 • Ei allekirjoita vuokrasopimusta.
 • Ei anna asianmukaista ajokorttia.
 • Ei valtuuta luottokorttiyhtiötään vahinkovakuus- ja vuokrakuluihin.

Jos yllä olevia ehtoja ei täytä, Lemonrock Bike Tours johtaa siihen, että asiakas menettää talletukset ja maksut peruutusehtolausekkeen mukaisesti.

1.4.3 Kun vuokraus on alkanut, Lemonrock Bike Toursilla on oikeus irtisanoa sopimus ilman erillistä ilmoitusta seuraavissa tapauksissa:

 • Asiakkaan velvollisuuksien noudattamatta jättäminen
 • Asiakkaan vakuutusvelvoitteiden noudattamatta jättäminen
 • Asiakas ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja
 • Asiakkaan tekemä moottoripyörän väärinkäyttö, esim. burnout, pyörät jne.
 • Tieliikenneonnettomuus tai moottoripyörän vaurioituminen, joka tekee sen ajamisesta vaarallista.

1.4.4 Lemonrock Bike Toursin sopimuksen irtisanoessa asiakas on velvollinen palauttamaan moottoripyörän välittömästi Lemonrockin noutopaikkaan. Jos tämä ei ole mahdollista, asiakkaan luottokortilta veloitetaan noutokulut 2 €/km, 50 € sopimuksen irtisanomismaksu sekä mahdolliset moottoripyörän mekaaniset korjaukset.

1.4.5 Peruutusehdot

Mikäli asiakas peruuttaa peruutuksen, hyvitetään seuraavat maksut:

Peruutusilmoitus

Peruutus Fee

Yli 90 päivää

Talletusta ei palauteta, kaikki muut ennakkomaksut palautetaan.

60 ja 89 päivää

Suurempi 25 % kokonaishinnasta tai talletus ei palauteta 

15 ja 59 päivää

50 % kokonaishinnasta plus talletus ei palauteta 

0 ja 14 päivää 

100 % kokonaishinnasta plus talletus ei palauteta 

Mikäli loppusummaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä (60 päivää ennen matkan alkua), Lemonrock Bike Tours pidättää oikeuden peruuttaa kiertueen ja pitää talletuksen.

Kiertueen alkamisen jälkeen maksua ei palauteta, jos asiakas rajoittaa kiertomatkaa tai jostain muusta syystä ei suorita matkaa loppuun.

1.5 ylivoimainen este

Lemonrock Bike Tours pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että kiertue järjestetään kiertomatkaehdotuksen mukaisesti. Voi esiintyä olosuhteita, jotka eivät ole sen hallinnassa, jolloin tämä ei ole mahdollista. Tällaisia ​​olosuhteita voivat olla (mutta niihin rajoittumatta) sota, sodan uhka, kansalaislevottomuudet, työtaistelut, väistämättömät tekniset ongelmat kuljetuksissa, satamien, lentokenttien tai muun liikenneinfrastruktuurin sulkeminen, terrorismi, tulipalo, vulkaaninen toiminta, tulva tai muu haitallinen sää ja luonnon- tai ydinkatastrofi. Tällaisten olosuhteiden sattuessa hyvitystä tai korvausta ei makseta, ja kiertue voidaan peruuttaa tai lyhentää. Asiakas vastaa itse kuluistaan, mukaan lukien ruokailut, majoitus ja kuljetukset.

1.6 Covid 19 tai mikä tahansa pandemia

Jos asiakkaat eivät voi matkustaa valtion rajoitusten tai sairauden vuoksi, peruutusehtojen täytäntöönpanon sijaan myönnetään kuponki maksettujen summien arvosta. Tämä kuponki on siirrettävissä ja on voimassa 18 kuukautta myöntämispäivästä.

Lemonrock ei väitä, että tilat (mukaan lukien hotellit, ravintolat, kahvilat, vierailijakeskukset jne.), joita ehdotetaan, suositellaan tai varataan Asiakkaiden puolesta, ovat Covid-vapaita, eikä niitä voida pitää vastuullisena asiakkaan tai heidän matkustajiensa terveydestä.  

1.7 Henkilövahinko

1.7.1 Lemonrock Bike Tours tai sen edustajat eivät ole vastuussa mistään henkilövahingoista, kuolemasta tai sairaudesta riippumatta.

1.7.2 Asiakkaiden on varmistuttava siitä, että heillä on pätevyys ja riittävä kokemus ajaakseen ehdotetulla moottoripyörällä suunnitellulla reitillä.

1.7.3 Opastettuja kierroksia seuraavien asiakkaiden tulee ajaa omaan tahtiinsa, eivätkä ne saa yrittää seurata ryhmää tai matkaopasta siten, että Asiakas ajaa kykyjensä ulkopuolella.

1.7.4 Asiakkaiden on noudatettava nopeusrajoituksia ja aina noudatettava omaa arviotaan turvallisista ajoreiteistä.

1.7.5 Asiakkaat ja heidän matkustajansa hyväksyvät tekevänsä sen täysin omalla riskillään, eivätkä he ja heidän toimeksiantajansa ota Lemonrock Bike Toursia vastaan ​​vahingonkorvausvaatimuksia, kuolemantapauksia, menetyksiä tai vahinkoja.

1.7.6 Lemonrock Bike Toursin vastuu sen teoista johtuvista menetyksistä, vahingoista tai muista taloudellisista seuraamuksista rajoittuu maksettuun sopimushintaan.

1.8 Toimivalta

Näitä ehtoja koskevat Irlannin tasavallan laki ja Irlannin tuomioistuinten ainoa ja yksinomainen toimivalta.

2. Vuokrasopimuksen ehdot

Nämä ehdot täydentävät yleisiä ehtoja

2.1 Moottoripyörän varaus 

2.1.1 Kaikista moottoripyörävarauksista vaaditaan varaustakuumaksu varauksen yhteydessä. Varausvakuus on 30 % vuokrahinnasta ja se turvaa moottoripyörän.

2.1.2 Moottoripyörän malli on vuokrasopimuksen mukainen. Moottoripyörien kuvat ja kuvaukset osoitteessa www.lemonrockbiketours.com sekä kaikki Lemonrock Bike Toursin julkaisemat painetut materiaalit edustavat saatavilla olevia moottoripyöriä, mutta eivät välttämättä tiettyjä moottoripyöriä. Lemonrock Bike Tours pidättää oikeuden korjata verkko- ja tulostusvirheet milloin tahansa.

2.1.3 Lemonrock Bike Toursin tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat ajavat varaamallaan moottoripyörällä. Valitettavasti voi syntyä odottamattomia ja hallitsemattomia tilanteita, jotka saattavat vaatia moottoripyörän vaihtamista. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu mekaaniseen vikaan, törmäysvaurioihin ja varkauksiin. Jos tällainen tilanne syntyy ennen vuokraamista, Asiakkaalle toimitetaan vastaava vaihtomoottoripyörä. Jos vastaavaa vaihtomoottoripyörää ei ole saatavilla, asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus ja hän on oikeutettu täyden hyvitykseen.

2.2 Vuokrasopimus

2.2.1 Vuokra-aika Asiakkaalla on moottoripyörä käytössään vuokrasopimuksessa määritellyn vuokra-ajan. Jos Asiakas ei palauta moottoripyörää ajoissa, hän rikkoo vuokrasopimuksen ehtoja. Lemonrock Bike Tours pidättää oikeuden veloittaa täyden päivävuokrahinnan, jos moottoripyörä palautetaan myöhemmin kuin vuokrasopimuksessa on sovittu.

2.2.2 Vuokrahinnat Lemonrock Bike Toursin www.lemonrockbiketours.com tai painetuissa materiaaleissa ilmoittamat vuokrahinnat ovat voimassa kirjoitettaessa. Lemonrock Bike Tours säilyttää moottoripyörän vuokraushinnat, jotka vahvistettiin varauksen yhteydessä.

2.2.3 Vahinkovakuus  Kaikilla asiakkailla on oltava voimassa oleva luottokortti, jossa on luottoraja, joka kattaa vuokrakustannukset ja ennalta valtuutetun vahinkovakuusmaksun moottoripyörän noudon yhteydessä. Asiakkaat antavat peruuttamattomasti Lemonrock Bike Toursin veloittaa luottokorttia vahingoista. [ valtuutetaan, jos vuokra on yli 7 päivää]

2.2.4 Valinnainen törmäysvauriosta luopuminen  (CDW) Asiakkaat ovat vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat moottoripyörän vahingoista tai varkaudesta heidän hoidossaan 2,500 XNUMX euron rajaan asti, jota voidaan vähentää ostamalla ylimääräisiä valinnaisia ​​poikkeuksia. 

2.2.5 Varkauden sattuessa, vuokra-moottoripyöräsi avaimet on palautettava Lemonrockiin, muuten Asiakas on velvollinen maksamaan moottoripyörän vaihdon.

2.2.6 Kuljettajan vastuu vahingoista pyörässä rajoitetaan vain poikkeustasoille edellyttäen, että ajajalla on

 1. antanut oikeat tiedot vuokrauksen yhteydessä.
 2. noudatti Irlannin tieliikennelain sääntöjä.
 3. kohdan 2.8 ehtoja on noudatettu; 2.9 ja 2.10

2.3 Moottoripyörän luovutus 

2.3.1 Asiakas ja Lemonrock Bike Tours tarkastavat yhdessä moottoripyörän ja renkaiden kunnon ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Hyväksyttyään moottoripyörän ja renkaiden kunnon Asiakas ei voi asettaa Lemonrock Bike Toursia vastuuseen renkaan puhkeamisesta aiheutuneista vahingoista.

2.3.2 Asiakas vastaa kaikista polttoainekustannuksista. Moottoripyörä toimitetaan täydellä polttoainesäiliöllä ja se tulee palauttaa täynnä. Tankkausmaksu veloitetaan, ellei palauteta täydellä tankilla.

2.3.3 Vuokraan sisältyy normaali renkaiden kuluminen. Vuokra ei kata Asiakkaan tekemää huonoa rengaskäsittelyä.

2.3.4 Renkaiden puhkeaminen ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Asiakkaille toimitetaan tienvarsirenkaan korjaussarja, eikä renkaanteko ole vika. Asiakkaat ovat vastuussa renkaan vaihtokustannuksista.

2.3.5 Asiakas sitoutuu palauttamaan moottoripyörän samassa kunnossa sekä käyttökuntoltaan että ulkonäöltään.

2.4 Asiakasvastuu – vuokrat

2.4.1 Varkauden välttämiseksi Asiakkaan on pidettävä moottoripyörän avaimet aina hallussaan. Asiakas saa jättää moottoripyörän vain turvatuille pysäköintialueille ja käyttää kaikkia moottoripyörään asennettuja ja sen mukana toimitettuja turvalaitteita.

2.4.2 Asiakkaan on varmistettava, että hän käyttää moottoripyörään oikeaa polttoainetta ja moottoriöljyä. Väärästä polttoaineesta tai moottoriöljystä aiheutuneet vahingot ovat asiakkaan vastuulla, eivätkä ne korvaa törmäysvahingoista luopumista koskevaa vaihtoehtoa.

2.4.3 Asiakas ei saa myydä, vuokrata tai hävittää moottoripyörää tai mitään sen osia.

2.4.4 Asiakkaan tulee ilmoittaa Lemonrock Bike Toursille viipymättä, kun hän havaitsee vian moottoripyörässä, mukaan lukien mahdolliset varoitusvalot, ennen kuin hän jatkaa ajamista. Asiakas ei saa tai antaa kenenkään kolmannen osapuolen suorittaa moottoripyörän korjauksia tai mekaanisia töitä ilman Lemonrock Bike Toursin lupaa. Jos lupa myönnetään, Lemonrock Bike Tours palauttaa Asiakkaalle rahat vain, jos asiakkaalla on voimassa oleva kuitti työstä.

2.4.5 Yli viikon tai 2000 km:n vuokra-aikoina asiakkaan tulee suorittaa perustarkastukset 1000 km:n välein (eli öljyn ja jäähdytysnesteen taso, rengaspaineet, ketjun kireys ja rasva).

2.5 Vuokran maksu 

2.5.1 Lemonrock Bike Tours veloittaa Asiakkaalta koko vuokramaksun ennen vuokra-ajan alkamista. Moottoripyörän luovutuksen yhteydessä Lemonrock Bike Tours pyytää asiakkaan luottokorttiyhtiöltä valtuutuksen vahinkovakuusmaksua varten.

2.5.2 Mikäli moottoripyörä palautetaan vahingoittumattomana eikä kenenkään muun omaisuudelle ole aiheutettu vahinkoa moottoripyörää vuokrattaessa, vahinkovakuusmaksua ei veloiteta Asiakkaan luottokortilta.

2.5.3 Jos moottoripyörä palautetaan vahingoittuneena tai siitä puuttuu osia, Lemonrock Bike Tours menettää vahinkovakuusmaksun osittain tai kokonaan oman harkintansa mukaan. Lisäksi kaikista vaurioista tai puuttuvista osista peritään 50 € hallintomaksu.

2.5.4 Asiakas sitoutuu maksamaan Lemonrock Bike Toursille seuraavat:

 1. Vuokra ja muut sovitut maksut, joita Lemonrock Bike Tours voi tarjota asiakkaalle.
 2. Mahdollisen menetyksen tai vahingon määrä, joka johtuu siitä, että asiakas ei ole noudattanut velvollisuuksiaan.
 3. Kaikki sakot ja oikeudenkäyntikulut pysäköinti-, liikenne- tai muista rikkomuksista. Asiakkaan on maksettava toimivaltaiselle viranomaiselle mahdolliset sakot ja kulut, jos ja kun viranomainen sitä vaatii. Maksamattomat kulut vähennetään luottostasi ja lisäksi veloitetaan 50 € käsittelymaksu per tuote.
 4. Vuokrauksen yhteydessä on saatavilla ajankohtaiset maksut ja hallintomaksut, jotka liittyvät tarvikkeiden ja ajovarusteiden vaurioihin ja katoamiseen.
 5. Kaikki oikeudenkäyntikulut tai oikeudenkäyntikulut, jotka Lemonrock Bike Toursille aiheutuu näiden maksujen perimisestä.

2.6 Moottoripyörävakuutus 

Kaikki vuokratut moottoripyörät on vakuutettu vuokrasopimukseen sisältyvän vastuun varalta. Tämä vakuutus ei korvaa ajajan tai matkustajan henkilövahinkoja.

Lemonrock Bike Tours suosittelee, että kaikki asiakkaat hankkivat itsenäisesti riittävän Irlannissa voimassa olevan henkilö-, tapaturma- ja sairausvakuutuksen oman ja matkustajiensa henkilövahinkoja varten.

Asiakkaan turvallisuuden vuoksi Lemonrock Bike Tours suosittelee vahvasti sopivien vaatteiden, kuten moottoripyörätakkien, housujen, nahkaisten, käsineiden, saappaiden jne. käyttöä. Moottoripyörävaatteita voi vuokrata Lemonrock Bike Toursilta.

Lemonrock Bike Tours ei ole vastuussa Asiakkaalle, pilleriläisille matkustajille, hänen omaisuudelleen, hänen perheelleen, perillisilleen tai luovuttajille mistään vahingoista, jotka johtuvat asiakkaan toimista, jotka voivat johtaa loukkaantumiseen, kuolemaan tai muuhun vahinkoon.

2.7 Asiakasohjaimen vaatimukset

Moottoripyörällä ajavien asiakkaiden tulee: -

 1. Ole vähintään 25-vuotias ja enintään 72-vuotias
 2. Sinulla on oltava täysi ja voimassa oleva moottoripyörän ajokortti, joka on myönnetty mistä tahansa EU:n/ETA:n, Yhdistyneen kuningaskunnan, Pohjois-Amerikan, Kanadan ja tunnustettujen vaihtovaltioiden maasta vähintään 24 kuukauden ajan (poikkeukset näistä maista edellyttävät ennakkohyväksyntää vakuutusyhtiöiltämme, joita voidaan hakea verkkosivusto tässä osoitteessa https://Lemonrockbiketours.com/insurance-referral)
 3. ovat ajaneet yli 3,000 2 km viimeisen XNUMX vuoden aikana pyörällä, jonka suorituskyky on samanlainen kuin valittu vuokramoottoripyörä
 4. Jokaisen kuljettajan, joka haluaa kuljettaa matkustajaa, tulee olla yli 30-vuotias pyörällä ajopäivänä.
 5. Asiakkaan tulee esittää voimassa oleva alkuperäinen ajokortti ennen vuokrauksen aloittamista.
 6. Anna oikeat tiedot, sillä muuten moottoripyörän vaurioituessa tai liikenneonnettomuudessa menetät vahingonkorvausturvasi ja saatat joutua syytteeseen.

2.8 Kuljettajien poissulkemiset

Mikä tahansa kuljettaja:

 • Kuka on saanut ajokiellon viimeisen 5 vuoden aikana.
 • Kenellä on enemmän kuin kaksi lievää ajorikosta viimeisen kolmen vuoden aikana.
 • Kuka on tehnyt useamman kuin yhden vaatimuksen viimeisen kolmen vuoden aikana.
 • Kuka on tuomittu kaikista rikoksista, joita ei pidetä "käytetyinä" tai häntä on nostettu syytteeseen.
 • Kenelle on evätty, mitätöity tai peruutettu vakuutus tai määrätty erityisehtoja.
 • Kuka työskentelee tai työskentelee urheilu- tai viihdeteollisuudessa.

Lemonrock Bike Toursin vuokramoottoripyöriä saavat ajaa yksinomaan vuokrasopimuksessa mainitut ajajat. Moottoripyörä ei ole siirrettävissä. Se on voimassa vain vuokrasopimuksessa mainitun ajan ja henkilöt.

2.9 Ajorajoitukset

Asiakas ei saa:

 • Käytä moottoripyörää mihin tahansa laittomaan tarkoitukseen.
 • Ylikuormita moottoripyörää.
 • Käytä moottoripyörää, jos häntä voidaan kohtuudella katsoa kelpaamattomaksi ajamaan.
 • Käytä moottoripyörää alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
 • Käytä moottoripyörää kilpa-ajoon, nopeustestaukseen tai ajamisen opettamiseen.
 • Käytä moottoripyörää vuokraamiseen, palkitsemiseen tai maksullisten matkustajien kuljettamiseen.
 • Käytä moottoripyörää maastossa tai kilparadalla.
 • Käytä moottoripyörää ajaessasi hiekalla, rannoilla tai meriveden läpi

2.10 Varkaudet, onnettomuudet ja häiriöt 

Moottoripyörän varkauden tai ei-kosmeettisen vahingon sattuessa Asiakas sitoutuu ilmoittamaan asiasta Lemonrock Bike Toursille viipymättä ja viimeistään 3 tunnin kuluessa tapahtumasta.

Jos moottoripyörä joutuu onnettomuuteen, asiakas ei saa myöntää vastuuta. Asiakkaan tulee saada kaikkien asianosaisten, myös todistajien, nimet ja osoitteet ja mahdollisuuksien mukaan ottaa paikasta valokuvia. Asiakkaan tulee myös turvata moottoripyörä ja ilmoittaa poliisille (Garda Siochana Irlannin tasavallassa / PSNI Pohjois-Irlannissa) viipymättä, jos joku loukkaantuu tai jos on erimielisyyttä siitä, kuka on vastuussa.

Asiakas ja pilleri (tarvittaessa) tekevät yhteistyötä Lemonrockin tai sen vakuutusyhtiöiden kohtuullisissa pyynnöissä toimittaa lausuntoja ja muita onnettomuuteen liittyviä tietoja, kun niitä tarvitaan milloin tahansa.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Lemonrock Bike Toursille viipymättä ja viimeistään 24 tunnin kuluessa onnettomuudesta. Asiakkaan tulee lähettää Lemonrock Bike Toursille kirjattuna kirjeenä kopio yhteisesti tehdystä onnettomuusraportista sekä kirjallinen selvitys onnettomuuden olosuhteista ja onnettomuuteen osallistuneiden henkilöllisyydestä.

Lemonrock toimittaa vaihtomoottoripyörän tai järjestää korjauksen, jos vika ei aiheuta asiakkaan syytä. Lemonrock ei kuitenkaan tarjoa korvaavaa moottoripyörää asiakkaan aiheuttaman onnettomuuden tai vian sattuessa. Puhkeamat eivät muodosta häiriötä.  

Vuokramoottoripyörien mukana tulee vikasuoja. Vian sattuessa Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Lemonrock Bike Toursille viipymättä ja viimeistään 24 tunnin kuluessa viasta.

2.11 Lisäpalvelut 

Lemonrock Bike Tours tarjoaa vuokralaitteita, kuten navigointijärjestelmiä, moottoripyörän matkatavaroita ja kypäriä. Kaikki Lemonrock Bike Toursin Asiakkaalle toimittamat puuttuvat tai vaurioituneet varusteet maksavat asiakkaan senhetkisen vaihtoarvon mukaan.

Vuokrat alkavat ja päättyvät Lemonrock Bike Toursilla Trim Castlessamme.https://lemonrockbiketours.com/motorcycle-rental-insurance-requirements/

3. Matkat - Ehdot

Nämä ehdot koskevat kaikkia opastettuja ja omatoimisia kierroksia, ja ne täydentävät normaaleja yleisiä ja vuokrasopimusehtojamme

3.1 Maksuehdot – Matkat

 1. Kiertueen varauksen yhteydessä tulee maksaa 1,000 € takuumaksu per moottoripyörä, jota ei palauteta.
 2. Loppusumma on maksettava viimeistään 60 päivää ennen matkan alkamispäivää.

Vuoden 3.2 tarkistukset

Asiakas voi pyytää muutoksia kiertueeseen, ja Lemonrock Bike Tours pyrkii kohtuullisin keinoin vastaamaan tällaisiin pyyntöihin ja ilmoittaa asiakkaalle kaikista lisäkustannuksista tai muista kiertueen tarvittavista muutoksista. Asiakas maksaa kaikki tällaiset kustannukset ennen matkan alkamista. Lemonrockin harkinnan mukaan siihen liittyvien kulujen lisäksi peritään hallintomaksu 50 € per muutos, enintään 300 € per kierros.

3.3 Omalla moottoripyörällä ajavat asiakkaat

Jos asiakas liittyy Lemonrock-matkalle omalla moottoripyörällään, hänen on varmistettava tämä

  1. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Asiakkaan vakuutus on soveltuva ja tarpeisiisi riittävä, mukaan lukien moottoripyörän käytön yleisillä teillä kaikissa matkan aikana käytävissä maissa, vikavakuutus, matkan peruutuskulut. sinun kiertue, viivästykset, leikkaukset, myöhästyneet lähdöt, oikeuskulut, apu tai kotiuttaminen onnettomuuden tai sairauden sattuessa, luonnonkatastrofit, työtaistelu, matkatavaroiden ja arvoesineiden katoaminen ja henkilökohtainen vastuu.
  2. Varauksen hyväksymisen ehtona on, että sinulla on kattava vikaturvavakuutus moottoripyörällesi koko matkan ajaksi, joka kattaa mahdolliset viat sekä ajajien, heidän matkustajiensa ja moottoripyörien kotiutuksen. Asiakkaiden tulee varmistaa, että kaikki vikavakuutusasiakirjat ovat mukana matkalla puhelinnumeroineen. Vian sattuessa Lemonrock Bike Tours tekee kaikkensa auttaakseen, mutta retkiä on jatkettava sen jälkeen, kun kohtuulliset toimenpiteet on toteutettu auttamaan. Vaikka teemme kaikkemme auttaaksemme, jos joku ratsastaja ja/tai matkustaja joutuu lopettamaan tai väliaikaisesti keskeyttämään osallistumisensa kiertueelle moottoripyörän rikkoutumisen vuoksi, emme maksa hyvitystä tai muuta korvausta.

Ehtoja voidaan muuttaa. Versio 1.8 24th kesäkuu 2020