Turvalliset korttimaksut

Maksaa

Käsittele liitännäismaksut

 • Syötä kuten 246; 100.50 tai 1200.
 • Sääntömme kattavat sekä vuokrasopimuksemme että matkat
  VUOKRAUSSOPIMUKSEN EHDOT

  Ireland Rider Motorcycle Rental Ltd

  t/a Lemonrock Bike Tours

  Kotipaikka: Unit 6, Abbey Business Park, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, D13 N738, Irlanti

  1 Sopimus kanssa Lemonrock Bike Tours.

  1.1 Allekirjoittamalla tämän sopimuksen hyväksyt nämä vuokrausehdot osana sitovaa sopimusta Ireland Rider Motorcycle Rental Limitedin välillä. Lemonrock Bike Tours (tunnetaan tästä eteenpäin nimellä "Lemonrock Bike Tours”) ja sinä, moottoripyörän vuokraaja, (tunnetaan tästä eteenpäin nimellä "Asiakas").

  1.2 Lemonrock Bike Tours ei voi hyväksyä ketään asiakasta ilman allekirjoitettua vuokrasopimusta.

  2 Vuokra-aika

  2.1 Asiakkaalla on moottoripyörä vuokrasopimuksessa määritellyn vuokra-ajan. Jos Asiakas ei palauta moottoripyörää ajoissa, hän rikkoo vuokrasopimuksen ehtoja. Lemonrock Bike Tours pidättää oikeuden veloittaa koko päivävuokrahinnan, mikäli moottoripyörä palautetaan myöhemmin kuin vuokrasopimuksessa on sovittu.

  3 tuntia työaikaa

  3.1 Aukioloaikamme ovat 09:00-17:00 maanantaista lauantaihin. Sunnuntain aukioloajat voidaan järjestää etukäteen sovittaessa tietyissä olosuhteissa.

  4 Vuokrahinnat

  4.1 Vuokrahinnat Lemonrock Bike Tours osoitteessa www.Lemonrock Bike Tours.com tai painetut materiaalit ovat voimassa kirjoittamishetkellä. Lemonrock Bike Tours säilyttää moottoripyörän vuokrahinnat, jotka vahvistettiin varauksen yhteydessä.

  5 Vahinkovakuus

  5.1 Kaikilla asiakkailla tulee olla voimassa oleva luottokortti (MasterCard tai Visa), jolla on luottoraja, joka kattaa vuokrakustannukset ja ennalta valtuutetun vahinkovakuusmaksun moottoripyörän noudon yhteydessä.

  5.2 Asiakkaat ovat vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat moottoripyörän vahingoista tai varkauksista heidän hoidossaan 2,500 XNUMX € asti, jota voidaan alentaa ostamalla ylimääräisiä valinnaisia ​​poikkeuksia. Varkauden sattuessa vuokra-moottoripyöräsi avaimet on palautettava Lemonrock, muuten Asiakas on velvollinen maksamaan pyörän vaihdon.

  5.3 Kuljettajan vastuu pyörälle aiheutuneista vaurioista rajoittuu vain kohdan 5.2 luopumistasoihin edellyttäen, että ajaja on

  antanut oikeat tiedot vuokrauksen yhteydessä.
  noudatti Irlannin tieliikennelain sääntöjä.
  noudattaa kohtaa 12
  6 Moottoripyörän varaus

  6.1 Kaikista moottoripyörävarauksista vaaditaan varaustakuumaksu varauksen yhteydessä. Varausvakuus on 30 % vuokrahinnasta ja se turvaa moottoripyörän.

  6.2 Moottoripyörän malli on vuokrasopimuksen mukainen. Kuvat ja kuvaukset moottoripyöristä osoitteessa www.LemonrockBikeTours.com ja kaikki painettu materiaali, jonka on julkaissut Lemonrock Bike Tours edustavat saatavilla olevia moottoripyöriä, mutta eivät välttämättä ole tiettyjä moottoripyöriä. Lemonrock Bike Tours pidättää oikeuden korjata verkko- ja tulostusvirheet milloin tahansa.

  6.3 Lemonrock Bike Tours pyrkii varmistamaan, että asiakkaat ajavat varaamallaan moottoripyörällä. Valitettavasti voi syntyä odottamattomia ja hallitsemattomia tilanteita, jotka saattavat vaatia moottoripyörän vaihtamista. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu mekaaniseen vikaan, törmäysvaurioihin ja varkauksiin. Jos tällainen tilanne syntyy ennen vuokraamista, Asiakkaalle toimitetaan vastaava vaihtomoottoripyörä. Jos vastaavaa vaihtomoottoripyörää ei ole saatavilla, asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus ja hän on oikeutettu saamaan täyden hyvityksen kaikista varausmaksuista.

  7 Moottoripyörän luovutus

  7.1 Asiakas ja Lemonrock Bike Tours tarkastaa yhdessä moottoripyörän ja renkaiden kunnon ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Hyväksyttyään moottoripyörän ja renkaiden kunnon Asiakas ei voi tehdä Lemonrock Bike Tours vastaa kaikista renkaan puhkeamisesta johtuvista vahingoista.

  7.2 Asiakas vastaa kaikista polttoainekustannuksista. Moottoripyörä toimitetaan täydellä polttoainesäiliöllä ja se tulee palauttaa täynnä. Tankkausmaksu veloitetaan, ellei palauteta täydellä tankilla.

  7.3 Vuokraan sisältyy normaali renkaiden kuluminen. Vuokra ei kata Asiakkaan tekemää huonoa rengaskäsittelyä.

  7.4 Renkaiden puhkeaminen ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Asiakkaille toimitetaan tienvarsirenkaan korjaussarja, eikä renkaanteko ole vika. Asiakkaat ovat vastuussa renkaan vaihtokustannuksista.

  7.5 Asiakas sitoutuu palauttamaan moottoripyörän samassa kunnossa sekä käyttökuntoltaan että ulkonäöltään.

  8 Asiakkaan velvollisuudet

  8.1 Voimassa olevan moottoripyörän ajokortin lisäksi Asiakas vahvistaa, että hänellä on tarvittava pätevyys ja kokemus vuokraamansa moottoripyörän ajosta.

  8.2 Haluamme sinun nauttivan turvallisesta moottoripyöräilykokemuksesta Lemonrock Bike Tours, joten Asiakkaiden on varmistettava, että he ajavat turvallisesti ja järkevästi, ja ryhdyttävä ylimääräisiin varotoimiin ajo-olosuhteiden huomioon ottamiseksi, erityisesti jos ajetaan tuntemattomalla mallilla tai tuntemattomilla teillä.

  8.3 Varkauksien välttämiseksi Asiakkaan tulee pitää moottoripyörän avaimet aina hallussaan... Asiakkaan tulee jättää moottoripyörä vain vartioiduille pysäköintialueille ja käyttää kaikkia moottoripyörään asennettuja ja mukana toimitettuja turvalaitteita.

  8.4 Asiakkaan on varmistettava, että hän käyttää moottoripyörään oikeaa polttoainetta ja moottoriöljyä. Väärästä polttoaineesta tai moottoriöljystä aiheutuneet vahingot ovat asiakkaan vastuulla, eivätkä ne korvaa törmäysvahingoista luopumista koskevaa vaihtoehtoa.

  8.5 Asiakas ei saa myydä, vuokrata tai hävittää moottoripyörää tai mitään sen osia.

  8.6 Asiakkaan on ilmoitettava Lemonrock Bike Tours viipymättä, kun hän huomaa moottoripyörän viasta, mukaan lukien mahdolliset varoitusvalot, ennen kuin hän jatkaa ajamista. Asiakas ei saa tai sallia kenenkään kolmannen osapuolen suorittaa moottoripyörän korjauksia tai mekaanisia töitä ilman valmistajan lupaa. Lemonrock Bike Tours. Jos Lemonrock Bike Tours antaa Asiakkaalle luvan, Lemonrock Bike Tours palauttaa Asiakkaalle rahat vain, jos Asiakkaalla on voimassa oleva kuitti työstä.

  8.7 Yli viikon tai 2000 km:n vuokra-aikoina asiakkaan tulee suorittaa perustarkastukset 1000 km:n välein (eli öljyn ja jäähdytysnesteen taso, rengaspaineet, ketjun kireys ja rasva).

  8.8 Asiakkaan on noudatettava passi-, viisumi-, ajo- ja terveysmääräyksiä ja kaikki noudattamatta jättämisestä johtuvat seuraukset ovat asiakkaan yksin vastuulla.

  8.9 Lemonrock Bike Tours suosittelee, että kaikilla asiakkailla on voimassa oleva matkavakuutus.

  8.10 Asiakkaan tulee noudattaa kansallisia liikennelakeja ja määräyksiä.

  8.11 Ratsastajan ja kuljettajan on käytettävä moottoripyöräkypärää ajon aikana aina. Asiakkaat voivat vuokrata laadukkaan kypärän, joka noudattaa kaikkia Irlannin lainsäädännön vaatimuksia. Jos asiakas haluaa käyttää omaa kypärää, hänen tulee varmistaa, että kypärä on Irlannin lain vaatimusten mukainen.

  9 Moottoripyörän kunto

  9.1 Lemonrock Bike Tours on huoltanut moottoripyörän vähintään valmistajan suositteleman standardin mukaisesti. Lemonrock Bike Tours vakuuttaa asiakkaalle, että moottoripyörä on liikennekelpoisessa kunnossa ja vuokra-ajan alkaessa vuokralle kelvollinen.

  10 Vuokran maksu

  10.1 Lemonrock Bike Tours veloittaa Asiakkaalta koko vuokramaksun ennen vuokra-ajan alkamista. Moottoripyörän luovutuksen yhteydessä Lemonrock Bike Tours pyytää asiakkaan luottokorttiyhtiöltä valtuutuksen vahinkovakuusmaksuun.

  10.2 Mikäli moottoripyörä palautetaan vahingoittumattomana eikä kenenkään muun omaisuudelle ole aiheutettu vahinkoa moottoripyörää vuokrattaessa, vahinkovakuusmaksua ei veloiteta Asiakkaan luottokortilta.

  10.3 Jos moottoripyörä palautetaan vahingoittuneena tai osista puuttuu, vahinkovakuus menetetään osittain tai kokonaan viimeistään Lemonrock Bike Tours oman harkintansa mukaan. Lisäksi kaikista vaurioista tai puuttuvista osista peritään 50 € hallintomaksu.

  10.4 Asiakas sitoutuu maksamaan Lemonrock Bike Tours seuraavat:

  Vuokra ja muut sovitut maksut, joita voi tarjota Lemonrock Bike Tours asiakkaalle.
  Mahdollisen menetyksen tai vahingon määrä, joka johtuu siitä, että asiakas ei ole noudattanut velvollisuuksiaan.
  Kaikki sakot ja oikeudenkäyntikulut pysäköinti-, liikenne- tai muista rikkomuksista. Asiakkaan on maksettava toimivaltaiselle viranomaiselle mahdolliset sakot ja kulut, jos ja kun viranomainen sitä vaatii. Maksamattomat kulut vähennetään luottostasi ja lisäksi veloitetaan 50 € käsittelymaksu per tuote.
  Vuokrauksen yhteydessä on saatavilla ajankohtaiset maksut ja hallintomaksut, jotka liittyvät tarvikkeiden ja ajovarusteiden vaurioihin ja katoamiseen.
  Kaikki oikeudenkäyntikulut tai oikeudenkäyntikulut Lemonrock Bike Tours näiden maksujen perimisessä.
  11 Moottoripyörävakuutus

  11.1 Kaikki vuokratut moottoripyörät on vakuutettu kattavan ajoneuvovahingon, kolmannen osapuolen vastuun, tulipalon ja varkauden varalta 2,500 XNUMX euron ylijäämällä, jota voidaan vähentää ostamalla valinnainen luopumisvakuutus (katso tarkemmat tiedot verkkosivuilta)

  11.2 Lemonrock Bike Tours suosittelee vahvasti, että kaikilla asiakkailla ja heidän matkustajallaan on riittävä Irlannissa voimassa oleva henkilö-, tapaturma- ja sairausvakuutus.

  11.3 Asiakkaan turvallisuuden vuoksi Lemonrock Bike Tours suosittelee vahvasti sopivien vaatteiden, kuten moottoripyörätakkien, housujen, nahkaisten, käsineiden, saappaiden jne. käyttöä. Moottoripyöräilyvaatteita voi vuokrata alkaen Lemonrock Bike Tours.

  11.4 Lemonrock Bike Tours ei ole vastuussa Asiakkaalle, matkustajalle, hänen omaisuudelleen, hänen perheelleen, perillisilleen tai luovuttajilleen mistään Asiakkaan toiminnasta johtuvista vahingoista, jotka voivat johtaa loukkaantumiseen, kuolemaan tai muuhun vahinkoon.

  11.5 Pillion saa myös ajaa moottoripyörällä, kun he ovat sopineet Lemonrock Bike Tours ennen lähtöä ja esittämällä voimassa oleva ajokortti ja allekirjoittanut vuokrasopimuslomakkeen.

  12 Moottoripyörän käyttöehdot

  12.1 Kaikkien asiakkaiden on

  Ole vähintään 25-vuotias ja enintään 72-vuotias
  Sinulla on oltava täysi ja voimassa oleva moottoripyöräkortti, joka on myönnetty mistä tahansa EU:n/USA:n/Kanadan/Australian/Uuden-Seelannin/Etelä-Afrikan/Brasilian/Argentiinan/Bolivian/Guatemalan/Japanin maasta vähintään 24 kuukauden ajan (näitä maita koskevat poikkeukset edellyttävät ennakkohyväksyntää vakuutusyhtiömme, joita voi hakea verkkosivuillamme osoitteessa https://Lemonrockbiketours.com/insurance-referral)
  ovat ajaneet yli 5,000 2 km viimeisen XNUMX vuoden aikana pyörällä, jonka suorituskyky on samanlainen kuin valittu vuokramoottoripyörä
  Jokaisen kuljettajan, joka haluaa kuljettaa matkustajaa, tulee olla yli 30-vuotias pyörällä ajopäivänä.
  Asiakkaan tulee esittää voimassa oleva alkuperäinen ajokortti ennen vuokrauksen aloittamista.
  Anna oikeat tiedot, sillä muuten moottoripyörän vaurioituessa tai liikenneonnettomuudessa menetät vahingonkorvausturvasi ja saatat joutua syytteeseen.
  12.2 Kuljettajien poissulkemiset

  Mikä tahansa kuljettaja:

  Kuka on saanut ajokiellon viimeisen 5 vuoden aikana.
  Kenellä on enemmän kuin kaksi lievää ajorikosta viimeisen kolmen vuoden aikana.
  Kuka on tehnyt useamman kuin yhden vaatimuksen viimeisen kolmen vuoden aikana.
  Kuka on tuomittu kaikista rikoksista, joita ei pidetä "käytetyinä" tai häntä on nostettu syytteeseen.
  Kenelle on evätty, mitätöity tai peruutettu vakuutus tai määrätty erityisehtoja.
  Kuka työskentelee tai työskentelee urheilu- tai viihdeteollisuudessa.
  12.3 Lemonrock Bike Tours vuokra-moottoripyöriä saavat ajaa yksinomaan vuokrasopimuksessa mainitut ajajat. Moottoripyörä ei ole siirrettävissä. Se on voimassa vain vuokrasopimuksessa mainitun ajan ja henkilöille.

  Asiakas ei saa:

  Käytä moottoripyörää mihin tahansa laittomaan tarkoitukseen.
  Ylikuormita moottoripyörää.
  Käytä moottoripyörää, jos häntä voidaan kohtuudella katsoa kelpaamattomaksi ajamaan.
  Käytä moottoripyörää alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
  Käytä moottoripyörää kilpa-ajoon, nopeustestaukseen tai ajamisen opettamiseen.
  Käytä moottoripyörää maksullisten matkustajien kuljettamiseen.
  Käytä moottoripyörää maastossa tai kilparadalla.
  Käytä moottoripyörää ajaessasi hiekalla, rannoilla tai meriveden läpi
  13 Varkaudet, onnettomuudet ja häiriöt

  13.1 Moottoripyörän varkauden tai ei-kosmeettisen vahingon sattuessa Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Lemonrock Bike Tours viipymättä ja viimeistään 3 tunnin kuluessa tapahtumasta.

  13.2 Jos moottoripyörä joutuu onnettomuuteen, Asiakas ei saa myöntää vastuuta. Asiakkaan tulee saada kaikkien asianosaisten nimet ja osoitteet mukaan lukien todistajat ja mahdollisuuksien mukaan ottaa paikasta valokuvia. Asiakkaan tulee myös turvata moottoripyörä ja ilmoittaa poliisille (Garda Siochana Irlannin tasavallassa / PSNI Pohjois-Irlannissa) viipymättä, jos joku loukkaantuu tai jos on erimielisyyttä siitä, kuka on vastuussa.

  13.3 Asiakas ja pilleri (tarvittaessa) tekevät yhteistyötä minkä tahansa kohtuullisen pyynnön yhteydessä Lemonrock tai sen vakuutuksenantajat voivat milloin tahansa antaa lausuntoja ja muita tietoja onnettomuudesta.

  13.4 Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Lemonrock Bike Tours viipymättä ja viimeistään 24 tunnin kuluessa onnettomuudesta. Asiakas lähettää Lemonrock Bike Tours kirjattuna kirjeenä kopio yhteisesti tehdystä tapaturmailmoituksesta sekä kirjallinen selvitys onnettomuuden olosuhteista ja onnettomuuteen osallistuneiden henkilöllisyydestä.

  13.5 Lemonrock toimittaa vaihtomoottoripyörän tai järjestää korjauksen, jos vika ei aiheuta asiakkaan syytä. Kuitenkin, Lemonrock ei tarjoa korvaavaa moottoripyörää asiakkaan aiheuttaman onnettomuuden tai vian sattuessa. Puhkeamat eivät muodosta rikkoutumista. Katso kohta 7.4

  13.6 Moottoripyörissä on vikasuoja. Vikatilanteessa Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Lemonrock Bike Tours viipymättä ja viimeistään 24h.

  14 Lisäpalvelut

  14.1 Lemonrock Bike Tours tarjoaa vuokralaitteita, kuten navigointijärjestelmiä, moottoripyörän matkatavaroita ja kypäriä. Kaikki toimittamat puuttuvat tai vaurioituneet laitteet Lemonrock Bike Tours Asiakkaalle maksetaan asiakkaan senhetkisellä jälleenhankinta-arvolla.

  14.2 Vuokraukset alkavat ja päättyvät klo Lemonrock Bike Tours Baldoylessamme.

  15 Peruutukset, hyvitykset ja uudelleenvaraukset

  15.1 Asiakkaan peruutuksista 90 päivää ennen vuokraa peritään 10 % peruutusmaksu. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen alle 90 päivää ennen vuokraamista, Lemonrock Bike Tours pitää varausvakuusmaksun.

  15.2 Jos peruutus tapahtuu viimeistään Lemonrock Bike Tours, kaikki Asiakkaan maksut palautetaan kokonaan tai varaus siirretään myöhempään ajankohtaan Asiakkaan suostumuksella.

  15.3 Lemonrock Bike Tours ei ole velvollinen maksamaan palautuksia vuokrauksen alettua riippumatta siitä, miksi Asiakkaat eivät voi suorittaa vuokraustaan ​​loppuun. Lemonrock Bike Tours ei ole vastuussa epämiellyttävistä tai sopimattomista sääolosuhteista, eikä tällaisista olosuhteista hyvitetä.

  16 Sopimusehdot ja irtisanominen

  16.1 Lemonrock Bike Tours on oikeus olla tekemättä vuokrasopimusta, jos Asiakas:

  Ei allekirjoita vuokrasopimusta.
  Ei anna asianmukaista ajokorttia.
  Ei valtuuta luottokorttiyhtiötään vahinkovakuus- ja vuokrakuluihin.
  16.2 Edellä mainittujen ehtojen noudattamatta jättäminen antaa Lemonrock Bike Tours Asiakkaan oikeus pitää varausvakuus plus 50 € peruutusmaksu.

  16.3 Kun vuokrasopimus on allekirjoitettu, Lemonrock Bike Tours pidättää oikeuden irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa seuraavissa tapauksissa:

  Asiakkaan velvollisuuksien noudattamatta jättäminen
  Asiakkaan vakuutusvelvoitteiden noudattamatta jättäminen
  Asiakas ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja
  Asiakkaan tekemä moottoripyörän väärinkäyttö, esim. burnout, pyörät jne.
  Tieliikenneonnettomuus tai moottoripyörän vaurioituminen, joka tekee sen ajamisesta vaarallista.
  16.4 Jos sopimus irtisanotaan, Lemonrock Bike Tours varmistaa toimitetun moottoripyörän välittömästi. Asiakkaan luottokortilta veloitetaan noutokulut 2€/kilometri, 50€ sopimuksen irtisanomismaksu sekä mahdolliset moottoripyörän mekaaniset korjaukset.

  17 Sanalliset muutokset

  17.1 Suulliset sopimusmuutokset ovat pätemättömiä, ellei sopimus ole kirjallisesti vahvistanut Lemonrock Bike Tours. Jos jokin Vuokrausehtojen osa raukeaa, tämä ei mitätöi muuta sopimusta.

  18 Valokuvamateriaali ja henkilötiedot

  18.1 Mikä tahansa valokuvamateriaali, jonka on tuottanut Lemonrock Bike Tours tai sen edustajat ovat omaisuutta Lemonrock Bike Tours. Tekijänoikeus säilyy Lemonrock Bike Tours. Lemonrock Bike Tours voi käyttää kaikkea tätä materiaalia mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ilman Asiakkaalta aiheutuvia maksuja Lemonrock Bike Tours.

  18.2 Lemonrock Bike Tours säilyttää ja käyttää joitakin Asiakkaan henkilötietoja tämän sopimuksen täyttämiseksi Asiakkaan kanssa. Ajoittain, Lemonrock Bike Tours voi antaa Asiakkaan henkilötiedot viranomaisten saataville, mutta tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

  Näitä ehtoja koskevat Irlannin tasavallan laki ja Irlannin tuomioistuinten ainoa ja yksinomainen toimivalta.

  Tours - Ehdot
  Nämä ehdot koskevat kaikkia opastettuja ja ohjaamattomia kierroksia ja jos asiakas vuokraa a Lemonrock moottoripyörä, ovat normaalien vuokrasopimusehtojemme lisäksi
  Maksuehdot
  Matkan varauksen yhteydessä tulee maksaa 500 € pantti per henkilö.
  Loppusumma on maksettava viimeistään 60 päivää ennen matkan alkamispäivää.
  Peruutusehdot
  Takuumaksut palautetaan vain, jos peruutus tehdään ennen kolme kuukautta (90 päivää) kiertueen alkamispäivästä, vähennettynä mahdollisilla ei-palautettavilla kuluilla. Lemonrock kiertuellesi.
  Peruutuksesta alle 60 päivää ennen kiertueen alkamista asiakas menettää 50% matkan kokonaishinnasta, mukaan lukien talletus.
  Jos matkan hintaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä (60 päivää ennen matkan alkamista), Lemonrock Bike Tours pidättää oikeuden peruuttaa kiertue ja pitää talletuksen.
  Kiertueen alkamisen jälkeen maksua ei palauteta, jos asiakas rajoittaa kiertomatkaa tai jostain muusta syystä ei suorita matkaa loppuun.
  Asiakas voi pyytää muutoksia kiertueeseen ja Lemonrock Bike Tours käyttää kohtuullisia ponnistelujaan vastatakseen tällaisiin pyyntöihin ja ilmoittaa asiakkaalle kaikista lisäkustannuksista tai muista kiertueen tarvittavista muutoksista. Asiakas maksaa kaikki tällaiset kustannukset ennen matkan alkamista. Asiaan liittyvien kulujen lisäksi peritään hallintomaksu 50 € per muutos.
  Kaikki tarjottu majoitus tarjotaan tekemän matkaehdotuksen mukaisesti Lemonrock Bike Tours asiakkaalle ja kaikki muut palvelut ja matkatiedot esitetään kyseisessä ehdotuksessa. Ajoittain, Lemonrock Bike Tours saattaa muuttaa hotellien paikkoja odottamattomien olosuhteiden vuoksi, mutta käytämme samanlaatuisia hotelleja. Lemonrock Bike Tours ei ole vastuussa tai vastuussa, jos kiertueen osat eivät ole käytettävissä sen toimittajien toiminnan tai mekaanisen vian tai epäsuotuisten sääolosuhteiden vuoksi.
  Lemonrock Bike Tours pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että kiertue järjestetään matkaehdotuksen mukaisesti. Voi esiintyä olosuhteita, jotka eivät ole sen hallinnassa, jolloin tämä ei ole mahdollista. Tällaisia ​​olosuhteita voivat olla (mutta niihin rajoittumatta) sota, sodan uhka, kansalaislevottomuudet, työkiistat, väistämättömät tekniset ongelmat kuljetuksissa, satamien, lentokenttien tai muun liikenneinfrastruktuurin sulkeminen, terrorismi, tulipalo, vulkaaninen toiminta, tulva tai muu haitallinen sää ja luonnon- tai ydinkatastrofi. Tällaisten olosuhteiden sattuessa hyvitystä tai korvausta ei makseta, ja kiertue voidaan peruuttaa tai lyhentää. Asiakas vastaa itse kuluistaan, mukaan lukien ruokailut, majoitus ja kuljetukset.
  Asiakkaan oma pyörä: - Missä asiakas liittyy a Lemonrock kiertueella omalla moottoripyörällään, heidän on varmistettava se
  Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Asiakkaan vakuutus on soveltuva ja tarpeisiisi riittävä, mukaan lukien moottoripyörän käytön yleisillä teillä kaikissa matkan aikana käytävissä maissa, vikavakuutus, matkan peruutuskulut. sinun kiertue, viivästykset, leikkaukset, myöhästyneet lähdöt, oikeuskulut, apu tai kotiuttaminen onnettomuuden tai sairauden sattuessa, luonnonkatastrofit, työtaistelu, matkatavaroiden ja arvoesineiden katoaminen ja henkilökohtainen vastuu.
  Varauksen hyväksymisen ehtona on, että sinulla on kattava vikaturvavakuutus moottoripyörällesi koko matkan ajaksi, joka kattaa mahdolliset viat sekä ajajien, heidän matkustajiensa ja moottoripyörien kotiutuksen. Asiakkaiden tulee varmistaa, että kaikki vikavakuutusasiakirjat ovat mukana matkalla puhelinnumeroineen. Vian sattuessa Lemonrock Bike Tours tekee kaikkemme auttaakseen, mutta retkiä on jatkettava sen jälkeen, kun kohtuulliset toimenpiteet on toteutettu auttaakseen. Vaikka teemme kaikkemme auttaaksemme, jos joku ratsastaja ja/tai matkustaja joutuu lopettamaan tai tilapäisesti keskeyttämään osallistumisensa kiertueelle moottoripyörän rikkoutumisen vuoksi, emme maksa hyvitystä tai muuta korvausta.
  Lemonrock Bike Tours tai sen edustajat eivät ole vastuussa mistään henkilövahingoista, kuolemasta tai sairaudesta riippumatta siitä, mikä ne on aiheutettu.
  26.1 Asiakkaiden on varmistuttava siitä, että he ovat päteviä ja heillä on riittävä kokemus ajaakseen ehdotetun kiertueen

  26.2 Opastettuja kierroksia seuraavien asiakkaiden tulee ajaa omaan tahtiinsa, eivätkä ne saa yrittää seurata ryhmää tai matkaopasta siten, että Asiakas ajaa kykyjensä ulkopuolella.

  26.3 Asiakkaiden on noudatettava nopeusrajoituksia ja aina noudatettava omaa arviotaan turvallisesta ajoreitistä.

  26.4 Matkoillamme matkustavat asiakkaat ja heidän matkustajansa hyväksyvät, että he tekevät sen täysin omalla riskillään eivätkä he ja heidän toimeksiantajansa ota vaatimuksia Lemonrock Bike Tours loukkaantumisen, kuoleman, menetyksen tai vahingon osalta.

  Lemonrock Bike Tours' vastuu sen teoista johtuvista menetyksistä, vahingoista tai muista taloudellisista seuraamuksista rajoittuu matkan hintaan.
  Lemonrock Bike Tours ja asiakas hyväksyy, että molemmat osapuolet hyväksyvät sähköpostiviestinnän sitovaksi, jos sopimus on ilmoitettu.
  Näitä ehtoja koskevat Irlannin tasavallan laki ja Irlannin tuomioistuinten ainoa ja yksinomainen toimivalta.

  Vahvista palveluehtojemme hyväksyminen. Sinun on vieritettävä näitä ehtoja alaspäin ennen hyväksymistä.

Voit suorittaa maksuja osoitteeseen Lemonrock luottokortilla käyttämällä turvallista Stripe-maksujärjestelmäämme.

Jos sinut on ohjattu tälle sivulle, täytä oheinen lomake.

Luottokortit – Hyväksymme VISA/MasterCard ja American Express.