Suorita maksu

Voit suorittaa maksuja LemonRockille luottokortilla käyttämällä suojattua Stripe-maksujärjestelmäämme.

Jos sinut on ohjattu tälle sivulle, täytä oheinen lomake.

Maksaa

Käsittele liitännäismaksut
 • Kirjoita esimerkiksi 246, 100.50 tai 1200.
 • Sääntömme kattavat sekä vuokrasopimuksemme että matkat
  VUOKRAUSSOPIMUKSEN EHDOT

  Ireland Rider Motorcycle Rental Ltd

  t/a Lemonrock Bike Tours

  Kotipaikka: Muckross Road, Killarney, Co. Kerry, V93 RT22

  1 sopimus Lemonrock Bike Toursin kanssa.

  1.1 Allekirjoittamalla tämän sopimuksen hyväksyt nämä vuokraehdot osana sitovaa sopimusta Ireland Rider Motorcycle Rental Limitedin, joka toimii nimellä Lemonrock Bike Tours (jäljempänä "Lemonrock Bike Tours") ja sinun, moottoripyörän vuokraajan, (jäljempänä tunnettu) välillä. "Asiakkaana").

  1.2 Lemonrock Bike Tours ei voi hyväksyä ketään asiakasta ilman allekirjoitettua vuokrausehtosopimusta.

  2 Vuokra-aika

  2.1 Asiakkaalla on moottoripyörä vuokrasopimuksessa määritellyn vuokra-ajan. Jos Asiakas ei palauta moottoripyörää ajoissa, hän rikkoo vuokrasopimuksen ehtoja. Lemonrock Bike Tours pidättää oikeuden veloittaa täyden päivävuokrahinnan, jos moottoripyörä palautetaan myöhemmin kuin vuokrasopimuksessa on sovittu.

  3 tuntia työaikaa

  3.1 Aukioloaikamme ovat 09:00-17:00 maanantaista lauantaihin. Sunnuntain aukioloajat voidaan järjestää etukäteen sovittaessa tietyissä olosuhteissa.

  4 Vuokrahinnat

  4.1 Lemonrock Bike Toursin www.Lemonrock Bike Tours.com -sivustolla tai painetuissa materiaaleissa ilmoittamat vuokrahinnat ovat voimassa kirjoitettaessa. Lemonrock Bike Tours säilyttää moottoripyörän vuokraushinnat, jotka vahvistettiin varauksen yhteydessä.

  5 Vahinkovakuus

  5.1 Kaikilla asiakkailla tulee olla voimassa oleva luottokortti (MasterCard tai Visa), jolla on luottoraja, joka kattaa vuokrakustannukset ja ennalta valtuutetun vahinkovakuusmaksun moottoripyörän noudon yhteydessä.

  5.2 Asiakkaat ovat vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat moottoripyörän vahingosta tai varkaudesta heidän hoidossaan 2,500 XNUMX € asti, jota voidaan alentaa ostamalla ylimääräisiä valinnaisia ​​poikkeuksia. Varkauden sattuessa vuokra-moottoripyöräsi avaimet on palautettava Lemonrockiin, muuten Asiakas on velvollinen maksamaan pyörän vaihdon.

  5.3 Kuljettajan vastuu pyörälle aiheutuneista vaurioista rajoittuu vain kohdan 5.2 luopumistasoihin edellyttäen, että ajaja on

  antanut oikeat tiedot vuokrauksen yhteydessä.
  noudatti Irlannin tieliikennelain sääntöjä.
  noudattaa kohtaa 12
  6 Moottoripyörän varaus

  6.1 Kaikista moottoripyörävarauksista vaaditaan varaustakuumaksu varauksen yhteydessä. Varausvakuus on 30 % vuokrahinnasta ja se turvaa moottoripyörän.

  6.2 Moottoripyörän malli on vuokrasopimuksen mukainen. Moottoripyörien kuvat ja kuvaukset osoitteessa www.LemonrockBikeTours.com sekä kaikki Lemonrock Bike Toursin julkaisemat painetut materiaalit edustavat saatavilla olevia moottoripyöriä, mutta eivät välttämättä tiettyjä moottoripyöriä. Lemonrock Bike Tours pidättää oikeuden korjata verkko- ja tulostusvirheet milloin tahansa.

  6.3 Lemonrock Bike Toursin tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat ajavat varaamallaan moottoripyörällä. Valitettavasti voi syntyä odottamattomia ja hallitsemattomia tilanteita, jotka saattavat vaatia moottoripyörän vaihtamista. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu mekaaniseen vikaan, törmäysvaurioihin ja varkauksiin. Jos tällainen tilanne syntyy ennen vuokraamista, Asiakkaalle toimitetaan vastaava vaihtomoottoripyörä. Jos vastaavaa vaihtomoottoripyörää ei ole saatavilla, asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus ja hänellä on oikeus saada täysi palautus mahdollisesta varaustakuumaksusta.

  7 Moottoripyörän luovutus

  7.1 Asiakas ja Lemonrock Bike Tours tarkastavat yhdessä moottoripyörän ja renkaiden kunnon ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Hyväksyttyään moottoripyörän ja renkaiden kunnon Asiakas ei voi asettaa Lemonrock Bike Toursia vastuuseen renkaan puhkeamisesta aiheutuneista vahingoista.

  7.2 Asiakas vastaa kaikista polttoainekustannuksista. Moottoripyörä toimitetaan täydellä polttoainesäiliöllä ja se tulee palauttaa täynnä. Tankkausmaksu veloitetaan, ellei palauteta täydellä tankilla.

  7.3 Vuokraan sisältyy normaali renkaiden kuluminen. Vuokra ei kata Asiakkaan tekemää huonoa rengaskäsittelyä.

  7.4 Renkaiden puhkeaminen ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Asiakkaille toimitetaan tienvarsirenkaan korjaussarja, eikä renkaanteko ole vika. Asiakkaat ovat vastuussa renkaan vaihtokustannuksista.

  7.5 Asiakas sitoutuu palauttamaan moottoripyörän samassa kunnossa sekä käyttökuntoltaan että ulkonäöltään.

  8 Asiakkaan velvollisuudet

  8.1 Voimassa olevan moottoripyörän ajokortin lisäksi Asiakas vahvistaa, että hänellä on tarvittava pätevyys ja kokemus vuokraamansa moottoripyörän ajosta.

  8.2 Haluamme sinun nauttivan turvallisesta moottoripyöräilykokemuksesta Lemonrock Bike Toursin kanssa, joten Asiakkaiden on varmistettava, että he ajavat turvallisesti ja järkevästi, ja ryhdyttävä erityisiin varotoimiin ajo-olosuhteiden huomioon ottamiseksi, etenkin jos ajat tuntemattomalla mallilla tai tuntemattomilla teillä.

  8.3 Varkauksien välttämiseksi Asiakkaan tulee pitää moottoripyörän avaimet aina hallussaan... Asiakkaan tulee jättää moottoripyörä vain vartioiduille pysäköintialueille ja käyttää kaikkia moottoripyörään asennettuja ja mukana toimitettuja turvalaitteita.

  8.4 Asiakkaan on varmistettava, että hän käyttää moottoripyörään oikeaa polttoainetta ja moottoriöljyä. Väärästä polttoaineesta tai moottoriöljystä aiheutuneet vahingot ovat asiakkaan vastuulla, eivätkä ne korvaa törmäysvahingoista luopumista koskevaa vaihtoehtoa.

  8.5 Asiakas ei saa myydä, vuokrata tai hävittää moottoripyörää tai mitään sen osia.

  8.6 Asiakkaan tulee ilmoittaa Lemonrock Bike Toursille viipymättä, kun hän havaitsee vian moottoripyörässä, mukaan lukien mahdolliset varoitusvalot, ennen kuin hän jatkaa ajamista. Asiakas ei saa tai antaa kenenkään kolmannen osapuolen suorittaa moottoripyörän korjauksia tai mekaanisia töitä ilman Lemonrock Bike Toursin lupaa. Jos Lemonrock Bike Tours antaa Asiakkaalle luvan, Lemonrock Bike Tours palauttaa Asiakkaalle rahat vain, jos Asiakkaalla on voimassa oleva kuitti työstä.

  8.7 Yli viikon tai 2000 km:n vuokra-aikoina asiakkaan tulee suorittaa perustarkastukset 1000 km:n välein (eli öljyn ja jäähdytysnesteen taso, rengaspaineet, ketjun kireys ja rasva).

  8.8 Asiakkaan on noudatettava passi-, viisumi-, ajo- ja terveysmääräyksiä ja kaikki noudattamatta jättämisestä johtuvat seuraukset ovat asiakkaan yksin vastuulla.

  8.9 Lemonrock Bike Tours suosittelee vahvasti, että kaikilla asiakkailla on voimassa oleva matkavakuutus.

  8.10 Asiakkaan tulee noudattaa kansallisia liikennelakeja ja määräyksiä.

  8.11 Ratsastajan ja kuljettajan on käytettävä moottoripyöräkypärää ajon aikana aina. Asiakkaat voivat vuokrata laadukkaan kypärän, joka noudattaa kaikkia Irlannin lainsäädännön vaatimuksia. Jos asiakas haluaa käyttää omaa kypärää, hänen tulee varmistaa, että kypärä on Irlannin lain vaatimusten mukainen.

  9 Moottoripyörän kunto

  9.1 Lemonrock Bike Tours on huoltanut moottoripyörän vähintään valmistajan suositteleman standardin mukaisesti. Lemonrock Bike Tours vakuuttaa asiakkaalle, että moottoripyörä on liikennekelpoisessa kunnossa ja vuokra-ajan alkaessa sopiva.

  10 Vuokran maksu

  10.1 Lemonrock Bike Tours veloittaa Asiakkaalta koko vuokramaksun ennen vuokra-ajan alkamista. Moottoripyörän luovutuksen yhteydessä Lemonrock Bike Tours pyytää asiakkaan luottokorttiyhtiöltä valtuutuksen vahinkovakuusmaksua varten.

  10.2 Mikäli moottoripyörä palautetaan vahingoittumattomana eikä kenenkään muun omaisuudelle ole aiheutettu vahinkoa moottoripyörää vuokrattaessa, vahinkovakuusmaksua ei veloiteta Asiakkaan luottokortilta.

  10.3 Jos moottoripyörä palautetaan vahingoittuneena tai siitä puuttuu osia, Lemonrock Bike Tours menettää vahinkovakuusmaksun osittain tai kokonaan oman harkintansa mukaan. Lisäksi kaikista vaurioista tai puuttuvista osista peritään 50 € hallintomaksu.

  10.4 Asiakas sitoutuu maksamaan Lemonrock Bike Toursille seuraavat:

  Vuokra ja muut sovitut maksut, joita Lemonrock Bike Tours voi tarjota asiakkaalle.
  Mahdollisen menetyksen tai vahingon määrä, joka johtuu siitä, että asiakas ei ole noudattanut velvollisuuksiaan.
  Kaikki sakot ja oikeudenkäyntikulut pysäköinti-, liikenne- tai muista rikkomuksista. Asiakkaan on maksettava toimivaltaiselle viranomaiselle mahdolliset sakot ja kulut, jos ja kun viranomainen sitä vaatii. Maksamattomat kulut vähennetään luottostasi ja lisäksi veloitetaan 50 € käsittelymaksu per tuote.
  Vuokrauksen yhteydessä on saatavilla ajankohtaiset maksut ja hallintomaksut, jotka liittyvät tarvikkeiden ja ajovarusteiden vaurioihin ja katoamiseen.
  Kaikki oikeudenkäyntikulut tai oikeudenkäyntikulut, jotka Lemonrock Bike Toursille aiheutuu näiden maksujen perimisestä.
  11 Moottoripyörävakuutus

  11.1 Kaikki vuokratut moottoripyörät on vakuutettu kattavan ajoneuvovahingon, kolmannen osapuolen vastuun, tulipalon ja varkauden varalta 2,500 XNUMX euron ylijäämällä, jota voidaan vähentää ostamalla valinnainen luopumisvakuutus (katso tarkemmat tiedot verkkosivuilta)

  11.2 Lemonrock Bike Tours suosittelee vahvasti, että kaikilla asiakkailla ja heidän matkustajallaan on riittävä Irlannissa voimassa oleva henkilö-, tapaturma- ja sairausvakuutus.

  11.3 Asiakkaan turvallisuuden vuoksi Lemonrock Bike Tours suosittelee vahvasti sopivien vaatteiden, kuten moottoripyörätakkien, housujen, nahkaisten, käsineiden, saappaiden jne. käyttöä. Moottoripyörävaatteita voi vuokrata Lemonrock Bike Toursilta.

  11.4 Lemonrock Bike Tours ei ole vastuussa asiakkaalle, matkustajalle, hänen omaisuudelleen, hänen perheelleen, perillisille tai luovuttajille mistään vahingoista, jotka johtuvat asiakkaan toimista, jotka voivat johtaa loukkaantumiseen, kuolemaan tai muuhun vahinkoon.

  11.5 Pillionilla on myös lupa ajaa moottoripyörällä, kun he ovat sopineet Lemonrock Bike Toursin kanssa ennen lähtöä ja esittäneet voimassa olevan ajokortin ja allekirjoittaneet vuokrasopimuslomakkeen.

  12 Moottoripyörän käyttöehdot

  12.1 Kaikkien asiakkaiden on

  Ole vähintään 25-vuotias ja enintään 72-vuotias
  Sinulla on oltava täysi ja voimassa oleva moottoripyöräkortti, joka on myönnetty mistä tahansa EU:n/USA:n/Kanadan/Australian/Uuden-Seelannin/Etelä-Afrikan/Brasilian/Argentiinan/Bolivian/Guatemalan/Japanin maasta vähintään 24 kuukauden ajan (näitä maita koskevat poikkeukset edellyttävät ennakkohyväksyntää vakuutusyhtiömme, joita voi hakea verkkosivuillamme tässä osoitteessa https://Lemonrockbiketours.com/insurance-referral)
  ovat ajaneet yli 5,000 2 km viimeisen XNUMX vuoden aikana pyörällä, jonka suorituskyky on samanlainen kuin valittu vuokramoottoripyörä
  Jokaisen kuljettajan, joka haluaa kuljettaa matkustajaa, tulee olla yli 30-vuotias pyörällä ajopäivänä.
  Asiakkaan tulee esittää voimassa oleva alkuperäinen ajokortti ennen vuokrauksen aloittamista.
  Anna oikeat tiedot, sillä muuten moottoripyörän vaurioituessa tai liikenneonnettomuudessa menetät vahingonkorvausturvasi ja saatat joutua syytteeseen.
  12.2 Kuljettajien poissulkemiset

  Mikä tahansa kuljettaja:

  Kuka on saanut ajokiellon viimeisen 5 vuoden aikana.
  Kenellä on enemmän kuin kaksi lievää ajorikosta viimeisen kolmen vuoden aikana.
  Kuka on tehnyt useamman kuin yhden vaatimuksen viimeisen kolmen vuoden aikana.
  Kuka on tuomittu kaikista rikoksista, joita ei pidetä "käytetyinä" tai häntä on nostettu syytteeseen.
  Kenelle on evätty, mitätöity tai peruutettu vakuutus tai määrätty erityisehtoja.
  Kuka työskentelee tai työskentelee urheilu- tai viihdeteollisuudessa.
  12.3 Lemonrock Bike Toursin vuokramoottoripyöriä saavat ajaa yksinomaan vuokrasopimuksessa mainitut ajajat. Moottoripyörä ei ole siirrettävissä. Se on voimassa vain vuokrasopimuksessa mainitun ajan ja henkilöt.

  Asiakas ei saa:

  Käytä moottoripyörää mihin tahansa laittomaan tarkoitukseen.
  Ylikuormita moottoripyörää.
  Käytä moottoripyörää, jos häntä voidaan kohtuudella katsoa kelpaamattomaksi ajamaan.
  Käytä moottoripyörää alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
  Käytä moottoripyörää kilpa-ajoon, nopeustestaukseen tai ajamisen opettamiseen.
  Käytä moottoripyörää maksullisten matkustajien kuljettamiseen.
  Käytä moottoripyörää maastossa tai kilparadalla.
  Käytä moottoripyörää ajaessasi hiekalla, rannoilla tai meriveden läpi
  13 Varkaudet, onnettomuudet ja häiriöt

  13.1 Moottoripyörän varkauden tai ei-kosmeettisen vahingon sattuessa Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Lemonrock Bike Toursille viipymättä ja viimeistään 3 tunnin kuluessa tapahtumasta.

  13.2 Jos moottoripyörä joutuu onnettomuuteen, Asiakas ei saa myöntää vastuuta. Asiakkaan tulee saada kaikkien asianosaisten nimet ja osoitteet mukaan lukien todistajat ja mahdollisuuksien mukaan ottaa paikasta valokuvia. Asiakkaan tulee myös turvata moottoripyörä ja ilmoittaa poliisille (Garda Siochana Irlannin tasavallassa / PSNI Pohjois-Irlannissa) viipymättä, jos joku loukkaantuu tai jos on erimielisyyttä siitä, kuka on vastuussa.

  13.3 Asiakas ja pilleri (tarvittaessa) tekevät yhteistyötä Lemonrockin tai sen vakuutusyhtiöiden kohtuullisissa pyynnöissä toimittaa lausuntoja ja muita onnettomuuteen liittyviä tietoja, kun niitä vaaditaan milloin tahansa.

  13.4 Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Lemonrock Bike Toursille viipymättä ja viimeistään 24 tunnin kuluessa onnettomuudesta. Asiakkaan tulee lähettää Lemonrock Bike Toursille kirjattuna kirjeenä kopio yhteisesti tehdystä onnettomuusraportista sekä kirjallinen selvitys onnettomuuden olosuhteista ja onnettomuuteen osallistuneiden henkilöllisyydestä.

  13.5 Lemonrock toimittaa vaihtomoottoripyörän tai järjestää korjauksen, jos vika ei aiheuta asiakkaan syytä. Lemonrock ei kuitenkaan tarjoa korvaavaa moottoripyörää asiakkaan aiheuttaman onnettomuuden tai vian sattuessa. Puhkeamat eivät muodosta häiriötä. Katso kohta 7.4

  13.6 Moottoripyörissä on vikasuoja. Vikatilanteessa Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Lemonrock Bike Toursille viipymättä ja viimeistään 24 tunnin kuluessa.

  14 Lisäpalvelut

  14.1 Lemonrock Bike Tours tarjoaa vuokralaitteita, kuten navigointijärjestelmiä, moottoripyörän matkatavaroita ja kypäriä. Kaikki Lemonrock Bike Toursin Asiakkaalle toimittamat puuttuvat tai vaurioituneet varusteet maksavat asiakkaan senhetkisen vaihtoarvon mukaan.

  14.2 Vuokraukset alkavat ja päättyvät Lemonrock Bike Toursilla Trim Castlessamme.

  15 Peruutukset, hyvitykset ja uudelleenvaraukset

  15.1 Asiakkaan tekemästä peruutuksesta viimeistään 90 päivää ennen vuokraa peritään 10 % peruutusmaksu. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen alle 90 päivää ennen vuokraamista, Lemonrock Bike Tours pidättää varausvakuusmaksun.

  15.2 Jos Lemonrock Bike Tours peruuttaa, kaikki Asiakkaan maksut palautetaan kokonaan tai varaus siirretään myöhempään ajankohtaan asiakkaan suostumuksella.

  15.3 Lemonrock Bike Tours ei ole velvollinen maksamaan hyvityksiä vuokrauksen alkaessa riippumatta siitä, miksi Asiakkaat eivät voi suorittaa vuokraustaan ​​loppuun. Lemonrock Bike Toursia ei voida asettaa vastuuseen epämiellyttävistä tai sopimattomista sääolosuhteista, eikä tällaisista olosuhteista suoriteta hyvitystä.

  16 Sopimusehdot ja irtisanominen

  16.1 Lemonrock Bike Toursilla on oikeus olla tekemättä vuokrasopimusta, jos Asiakas:

  Ei allekirjoita vuokrasopimusta.
  Ei anna asianmukaista ajokorttia.
  Ei valtuuta luottokorttiyhtiötään vahinkovakuus- ja vuokrakuluihin.
  16.2 Yllä olevien ehtojen laiminlyönti antaa Lemonrock Bike Toursille oikeuden pitää varausvakuus plus 50 € peruutusmaksun Asiakkaalta.

  16.3 Kun vuokrasopimus on allekirjoitettu, Lemonrock Bike Toursilla on oikeus irtisanoa sopimus ilman erillistä ilmoitusta seuraavissa tapauksissa:

  Asiakkaan velvollisuuksien noudattamatta jättäminen
  Asiakkaan vakuutusvelvoitteiden noudattamatta jättäminen
  Asiakas ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja
  Asiakkaan tekemä moottoripyörän väärinkäyttö, esim. burnout, pyörät jne.
  Tieliikenneonnettomuus tai moottoripyörän vaurioituminen, joka tekee sen ajamisesta vaarallista.
  16.4 Mikäli sopimus irtisanotaan, Lemonrock Bike Tours varmistaa toimitetun moottoripyörän välittömästi. Asiakkaan luottokortilta veloitetaan noutokulut 2 €/kilometri, 50 € sopimuksen irtisanomismaksu sekä mahdolliset moottoripyörän mekaaniset korjaukset.

  17 Sanalliset muutokset

  17.1 Suulliset sopimusmuutokset ovat mitättömiä, ellei Lemonrock Bike Tours ole kirjallisesti vahvistanut niitä. Mikäli jokin Vuokraehtojen osa raukeaa, tämä ei mitätöi muuta sopimusta.

  18 Valokuvamateriaali ja henkilötiedot

  18.1 Kaikki Lemonrock Bike Toursin tai sen edustajien tuottama valokuvamateriaali on Lemonrock Bike Toursin omaisuutta. Tekijänoikeudet säilyvät Lemonrock Bike Toursilla. Lemonrock Bike Tours voi käyttää kaikkea tätä materiaalia mainonta- ja markkinointitarkoituksiin ilman Asiakkaalta Lemonrock Bike Toursista aiheutuvia maksuja.

  18.2 Lemonrock Bike Tours säilyttää ja käyttää joitakin Asiakkaan henkilötietoja tämän sopimuksen täyttämiseksi asiakkaan kanssa. Lemonrock Bike Tours voi ajoittain antaa Asiakkaan henkilötiedot lakisääteisten viranomaisten saataville, mutta tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

  Näitä ehtoja koskevat Irlannin tasavallan laki ja Irlannin tuomioistuinten ainoa ja yksinomainen toimivalta.

  Tours - Ehdot
  Nämä ehdot koskevat kaikkia opastettuja ja ohjaamattomia retkiä, ja jos asiakas vuokraa Lemonrock-moottoripyörän, ne täydentävät normaaleja vuokrasopimusehtojamme.
  Maksuehdot
  Matkan varauksen yhteydessä tulee maksaa 500 € pantti per henkilö.
  Loppusumma on maksettava viimeistään 60 päivää ennen matkan alkamispäivää.
  Peruutusehdot
  Talletukset palautetaan vain, jos peruutus tehdään ennen kolme kuukautta (90 päivää) kiertueen alkamispäivästä, vähennettynä Lemonrockin kiertueesta maksamat ei-palautettavat kulut.
  Peruutuksesta alle 60 päivää ennen kiertueen alkamista asiakas menettää 50% matkan kokonaishinnasta, mukaan lukien talletus.
  Mikäli loppusummaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä (60 päivää ennen matkan alkua), Lemonrock Bike Tours pidättää oikeuden peruuttaa kiertueen ja pitää talletuksen.
  Kiertueen alkamisen jälkeen maksua ei palauteta, jos asiakas rajoittaa kiertomatkaa tai jostain muusta syystä ei suorita matkaa loppuun.
  Asiakas voi pyytää muutoksia kiertueeseen, ja Lemonrock Bike Tours pyrkii kohtuullisin keinoin vastaamaan tällaisiin pyyntöihin ja ilmoittaa asiakkaalle kaikista lisäkustannuksista tai muista kiertueen tarvittavista muutoksista. Asiakas maksaa kaikki tällaiset kustannukset ennen matkan alkamista. Asiaan liittyvien kulujen lisäksi peritään hallintomaksu 50 € per muutos.
  Kaikki tarjottu majoitus tarjotaan Lemonrock Bike Toursin asiakkaalle tekemän matkaehdotuksen mukaisesti, ja kaikki muut palvelut ja matkan tiedot esitetään kyseisessä ehdotuksessa. Ajoittain Lemonrock Bike Tours voi muuttaa hotellien paikkoja odottamattomien olosuhteiden vuoksi, mutta käytämme samanlaatuisia hotelleja. Lemonrock Bike Tours ei ole vastuussa tai vastuussa, jos kiertueen osat eivät ole saatavilla toimittajien toimien tai mekaanisen vian tai epäsuotuisten sääolosuhteiden vuoksi.
  Lemonrock Bike Tours pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että kiertue järjestetään kiertomatkaehdotuksen mukaisesti. Voi esiintyä olosuhteita, jotka eivät ole sen hallinnassa, jolloin tämä ei ole mahdollista. Tällaisia ​​olosuhteita voivat olla (mutta niihin rajoittumatta) sota, sodan uhka, kansalaislevottomuudet, työtaistelut, väistämättömät tekniset ongelmat kuljetuksissa, satamien, lentokenttien tai muun liikenneinfrastruktuurin sulkeminen, terrorismi, tulipalo, vulkaaninen toiminta, tulva tai muu haitallinen sää ja luonnon- tai ydinkatastrofi. Tällaisten olosuhteiden sattuessa hyvitystä tai korvausta ei makseta, ja kiertue voidaan peruuttaa tai lyhentää. Asiakas vastaa itse kuluistaan, mukaan lukien ruokailut, majoitus ja kuljetukset.
  Asiakkaan oma pyörä: - Jos asiakas liittyy Lemonrock-matkalle omalla moottoripyörällään, hänen on varmistettava, että
  Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Asiakkaan vakuutus on soveltuva ja tarpeisiisi riittävä, mukaan lukien moottoripyörän käytön yleisillä teillä kaikissa matkan aikana käytävissä maissa, vikavakuutus, matkan peruutuskulut. sinun kiertue, viivästykset, leikkaukset, myöhästyneet lähdöt, oikeuskulut, apu tai kotiuttaminen onnettomuuden tai sairauden sattuessa, luonnonkatastrofit, työtaistelu, matkatavaroiden ja arvoesineiden katoaminen ja henkilökohtainen vastuu.
  Varauksen hyväksymisen ehtona on, että sinulla on kattava vikaturvavakuutus moottoripyörällesi koko matkan ajaksi, joka kattaa mahdolliset viat sekä ajajien, heidän matkustajiensa ja moottoripyörien kotiutuksen. Asiakkaiden tulee varmistaa, että kaikki vikavakuutusasiakirjat ovat mukana matkalla puhelinnumeroineen. Vian sattuessa Lemonrock Bike Tours tekee kaikkensa auttaakseen, mutta retkiä on jatkettava sen jälkeen, kun kohtuulliset toimenpiteet on toteutettu auttamaan. Vaikka teemme kaikkemme auttaaksemme, jos joku ratsastaja ja/tai matkustaja joutuu lopettamaan tai väliaikaisesti keskeyttämään osallistumisensa kiertueelle moottoripyörän rikkoutumisen vuoksi, emme maksa hyvitystä tai muuta korvausta.
  Lemonrock Bike Tours tai sen edustajat eivät ole vastuussa mistään henkilövahingoista, kuolemasta tai sairaudesta riippumatta siitä, mikä ne on aiheutettu.
  26.1 Asiakkaiden on varmistuttava siitä, että he ovat päteviä ja heillä on riittävä kokemus ajaakseen ehdotetun kiertueen

  26.2 Opastettuja kierroksia seuraavien asiakkaiden tulee ajaa omaan tahtiinsa, eivätkä ne saa yrittää seurata ryhmää tai matkaopasta siten, että Asiakas ajaa kykyjensä ulkopuolella.

  26.3 Asiakkaiden on noudatettava nopeusrajoituksia ja aina noudatettava omaa arviotaan turvallisesta ajoreitistä.

  26.4 Matkoillamme ajavat asiakkaat ja heidän matkustajansa hyväksyvät tekevänsä sen täysin omalla riskillään eivätkä he ja heidän toimeksiantajansa ota Lemonrock Bike Toursia vastaan ​​vahingonkorvausvaatimuksia, kuolemaa, menetystä tai vahinkoa.

  Lemonrock Bike Toursin vastuu teoistaan ​​johtuvista menetyksistä, vahingoista tai muista taloudellisista seuraamuksista rajoittuu matkan hintaan.
  Lemonrock Bike Tours ja asiakas hyväksyvät, että molemmat osapuolet hyväksyvät sähköpostiviestinnän sitovaksi, jos sopimus on ilmoitettu.
  Näitä ehtoja koskevat Irlannin tasavallan laki ja Irlannin tuomioistuinten ainoa ja yksinomainen toimivalta.

  Vahvista palveluehtojemme hyväksyminen. Sinun on vieritettävä näitä ehtoja alaspäin ennen hyväksymistä.

Luottokortit – Hyväksymme VISA/MasterCard ja American Express.

Hyväksytyt luottokortit Visa Mastercard American Express